Projektipäällikkö on näköalapaikalla

Projektipäällikkö on näköalapaikalla

Minun tehtäväni on varmistaa, että asiakkaan tarve ymmärretään suhteessa meidän omaan osaamiseemme.

Hurja tuottaa monimuotoisia ohjelmistokehityksen palveluita eri toimialoja edustavien asiakkaidensa tarpeisiin. Laadukkaan koodin kirjoittaminen on Hurjan avainosaamista, mutta vasta koodarien, projektipäällikön ja myyjän muodostaman tiimin ja asiakkaan välinen yhteistyö varmistaa kokonaisuuden onnistumisen. Projektipäälliköllä on tässä kuviossa paljon vastuullaan.

“Lähden usein myyjän mukaan jo ensimmäisellä tapaamisella. Mukana saattaa olla myös ohjelmistokehityksen edustaja. Minun tehtäväni on varmistaa, että asiakkaan tarve ymmärretään suhteessa meidän omaan osaamiseemme. Ja että me saamme tarvittavat tiedot, joiden pohjalta voimme rakentaa ja toteuttaa projektin joka tuo ratkaisun oikeaan ongelmaan, oikeilla työkaluilla, sekä suunnitellussa aikataulussa”, Hurjan projektipäällikkö Joonas Pekkanen kertoo.

Hurjan projektipäällikkö on vastuussa asiakasprojektin kokonaisuudesta. Hänen tehtävänään on aikatauluttaa toteutettavat kokonaisuudet ja pitää aktiivisesti huolta projektin etenemisestä. Silti projektipäällikön tärkein ominaisuus on hyvät vuorovaikutustaidot. Projektipäällikön on osattava kuunnella niin asiakasta kuin koodaria ja varmistaa, että kaikki osapuolet ymmärtävät toisiaan. Hän toimii ikään kuin tulkkina projektin eri osapuolten välissä.

Avainasemassa projektin onnistumisessa

Projektipäällikön puutteellinen toiminta johtaa herkästi projektin epäonnistumiseen. Jos projektipäällikkö sooloilee liikaa, häiritsee toteutustiimin työrauhaa puuttumalla jatkuvasti epäolennaisuuksiin tai ei suhtaudu systemaattisesti muutoksenhallintaan, on projekti mahdotonta toteuttaa kustannustehokkaasti.

Projektin onnistuu romuttamaan myös projektipäällikkö, joka ei ota vastuuta tai kykene viestimään riittävästi osapuolten kanssa. Siksi Hurjalla ei oteta riskejä eikä jätetä projektipäällikköä yksin. Projektipäälliköiden tukena seisovat operatiivinen johtaja Jarno Airaksinen ja myyntijohtaja Saku Määttä. Yhdessä Joonas Pekkasen kanssa he perehdyttävät Hurjan tulevat projektipäälliköt tehtäväänsä.

“Johdin aiemmin paljon erilaisia ohjelmistokehityksen projekteja. Nykyään oma projektisalkkuni on kevyempi ja keskityn myös sparraamaan ja tukemaan uusia työntekijöitä. Perehdytin Joonaksen työtehtäviin ja nyt kehitämme yhdessä talon sisäisiä projektinhallinnan prosesseja. Joonas on ulospäinsuuntautunut ja sanavalmis, terävä-älyinen ja sosiaalisesti taitava kaveri. Luulen, että hänen hyvä itsetuntonsa on hänen ennakkoluulottomuutensa peruja. Hän lähtee epäröimättä mukaan kaikkiin hommiin ja uskaltaa soittaa asiakkaalle ja selvittää haasteellisiakin asioita arastelematta, tilanteessa kuin tilanteessa”, Jarno Airaksinen kiittelee.

Projektipäällikön tehtävä edellyttää rohkeutta sanoa asioista suoraan niin asiakkaalle kuin oman talon johdolle. Projektipäälliköllä on merkittävä rooli myös myyntitilanteissa, koska hänellä on kokemusta määritellä, mitä on teknisesti mahdollista toteuttaa ja mikä voi tuottaa vaikeuksia. Projektipäällikön on arvioitava projektiin kuluva aika ja määritettävä projektille sopiva tiimi.

“Tässä työssä pääsee välillä toimimaan järjen äänenä. Asiakkaalla saattaa joskus olla hieman epärealistinen käsitys esimerkiksi käytettävän teknologian mahdollisuuksista, mutta toisinaan pitää meidän myyntiporukkaakin hieman jarrutella, ettei sentään ihan kuurakettia yritetä asiakkaalle myydä. Ihan kaikkea mekään emme pysty teknologian avulla ratkaisemaan, ja pitää myös muistaa, että joskus aluksi yksinkertaiseltakin kuulostavat asiat eivät välttämättä tapahdu noin vain sormia napsauttamalla”, Joonas Pekkanen kertoo.

Hurjan tärkein tehtävä on ratkaista asiakkaan haaste ohjelmistokehityksen palveluiden avulla. Haastavissa tilanteissa Hurjan projektipäällikkö kysyy neuvoa Jarnolta, Sakulta tai toimitusjohtaja Vili Härköseltä.

“Projektipäälliköt tulevat mielellään minun luokseni, kun projektissa ilmenee jokin ongelma. Kun vähän jutellaan, ongelma osoittautuu yleensä aika pieneksi. Projektipäällikön tärkein tehtävä on kommunikoida. Lähes kaikki ongelmat johtuvat siitä, että jotain asioita on jäänyt epäselväksi. Yleensä tällainen asia ratkeaa yksinkertaisesti, kun siitä puhutaan oikean henkilön kanssa”, Hurjan myyntijohtaja Saku Määttä toteaa.

Epäkohdista löytyy kehitys

Hurjan projektipäällikkö on näköalapaikalla. Projektipäällikkö näkee työssään hyvin selkeästi projektin kulun myyntiprosessista toteutukseen ja tyytyväiseen asiakkaaseen.

“Näen, mitkä asiat meillä toimivat ja missä on vielä kehitettävää. Työssäni joutuu puuttumaan näihin haasteisiin ja miettimään, miten homman saisi sujumaan vieläkin paremmin. Yhtä lailla pitää olla tarkkana hyvin toimivien prosessien suhteen ja pyrkiä edistämään niitä. Projektipäällikkö on parhaimmillaan mukana kehittämässä Hurjan toimintaa yrityksenä ja tukemassa kasvua” , Joonas Pekkanen pohtii.

Projektipäällikkö näkee myös tulevaisuuden osaamistarpeet: mitä uutta asiakasyrityksissä tapahtuu ja millaisia teknisiä ratkaisuja käytetään.

“Vaikka työtehtäviini kuuluu nykyään paljon muutakin, haluan edelleen olla mukana projekteissa koska sitä kautta näen, millaista osaamista meiltä puuttuu, teemmekö oikeita asioita ja onko meillä tarpeeksi työntekijöitä. Saan käsityksen siitä mitä tarvitsemme pystyäksemme auttamaan asiakkaitamme paremmin ja kehittyäksemme yrityksenä”, Jarno Airaksinen kertoo.

Osaako AD johtaa projekteja?

Hurjan projektipäällikkönä pääsee uuden kehityksen äärelle. Työ tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta niin prosesseista kuin teknologiasta. Hurja laajentaa osaamistaan koko ajan vastatakseen asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin.

“Kasvatamme jatkuvasti laajennetun todellisuuden teknologioihin liittyvää osaamistamme. Hurjan tulevalla projektipäälliköllä voi olla myös erittäin kiinnostava asema AR-palveluiden kehittämisen puolella. Siihen tehtävään sopii henkilö, joka osaa toimia visuaalisena kertojana myös laajennetun todellisuuden ympäristössä. Ehkäpä uusi projektipäällikkö onkin enemmän AD-puolen kuin tietojenkäsittelytieteen ammattilainen”, Hurjan operatiivinen johtaja Jarno Airaksinen pohtii.

Laita Jarnolle viesti, jos olet idearikas AD tai ylipäätään kiinnostunut projektipäällikön tehtävistä Hurjalla.

Yhteystieto

Jarno Airaksinen
COO, partner
jarno.airaksinen@hurja.fi
044 546 7899